ครูสมพร  ตันอรุณ

หากนักเรียนถูก reset password ใหม่  จะแก้เป็น Std-เลขประจำตัว